وبلاگ شرکت آبیاران پویان آذر

تامین و تدارک ماشین آلات و تجهیزات صنعتی و کشاورزی مکانیزه.

روش های انتخاب گیربکس مناسب (قسمت دوم)

2013/11/06, توسط Abyaran, دسته آموزش, خبرنامه, گیربکس

ravesh_entekhab_gearbox2

در قسمت قبل مطالبی ارائه دادیم در باب روشهای انتخاب گیربکس مناسب از سری گیربکس های N و M یلماز که شامل شرح نحوه کد گذاری محصولات و توضیحات کلی در مورد آنها میباشد ، در این قسمت میپردازیم به سری گیربکس های D و توضیحات در مورد نحوه انتخاب صحیح این سری از گیربکس های یلماز میباشد ، در صورت بروز هر گونه انتقاد ، پیشنهاد یا سوال در رابطه با گیربکسها و یا دریافت به روزترین لیست قیمتها با ایمیل support@abyaran.com و یا با شماره تماس ۴۷۲۷۲۴۱-۰۴۱۱  ارتباط برقرار نمایید .

 بخش دوم : گیر بکس های سری D

gearbox-D-Series

•  گیربکس های تولیدی شرکت یلماز در دسته بندی های مختلف و با مشخصات متنوع تولید و عرضه می شوند که برخی از انواع  پرمصرفترین آنها عبارتند از سری های :

سری مدلهای یلماز

 

•   شاخصه اصلی گیربکس های سری D  ، در موازی بودن محور ورودی با محور خروجی آن است.

 mehvar-asli-model-D

•  یکی از ویژه گی بارز گیربکس های سری D   در امکان تحویل آنها ، با خروجی در فرم های متنوع و مختلف می باشد که که نصب و بهره گیری از آنها را بر حسب چگونگی موقعیت محل مصرف تسهیل و ساده می نماید؛

• مثلا گیربکس سری D  را می توان در حالت های مشروحه ذیل سفارش داد:

• پایه دار و با وضعیت شفت خروجی توخالی

• با شفت خروجی توخالی و با قابلیت اتصال به بدنه دستگاه از طریق فلانج

• در وضعیت پایه دار و با شفت خروجی توپر

• در وضعیت فلانج دار و با شفت خروجی توپر

 

models-d models-d2 models-d3 models-d4

• نصب این گیربکس های سری D و بر حسب نوع انتخاب آنها می تواند بصورت های:

• پایه دار

•  فلانج دار

• و یا بصورت ترکیبی از هر دو حالت پایه دار و فلانج دار صورت پذیرد.

models-d5 models-d6 models-d7

• گیربکس های سری D  ، از چهارده کد حرفی و عددی و سه کاراکتر نشانه ای   ( . , – , / )که با ترتیب خاص و مشخصی قرار گرفته اند تعریف و معرفی می شوند.

pic-1-D-series

•  کد مندرج فوق الذکر، بعنوان مثالی برای تشریح مفاهیم هر یک از کاراکتر های حرفی و عددی در نظر گرفته می شود و در صفحات بعدی جزئیات مفهومی هر کدامیک از آنها بصورت های تفصیلی تشریح می گردد.

بطورکلی باید گفت که :

•  در نمایش محصولات تولیدی شرکت یلماز کد حرفی نخست در کد گذاری گیربکس، مشخص کننده نوع اصلی گیربکس است؛

• نوع اصلی گیربکس ، از سوی سفارش دهنده و خریدار و بر اساس مدارک فنی و بر مبنای چگونگی طراحی های اصلی دستگاهی که گیربکس بر روی آن نصب میگردد تعریف میگردد.

• بنا به موقعیت محل استفاده و انتخاب، کد حرفی اول گیربکس میتواند یکی از حروف زیر را به خود اختصاص دهند:

 all-yilmaz-models

• در ادامه بحث کد گذاری گیربکس های مورد اشاره ، کد حرفی دوم در کد گذاری گیربکس در بعد از حرف D ، می تواند یکی از حروف R, N, V, T را شامل گردد؛

• انتخاب هر کدام از این حروف ، نشان دهنده چگونگی  ورودی دور چرخشی و گشتآور به گیربکس می باشد .

• در صورتیکه ورودی دور و گشتآور به گیربکس سری  D  از وضعیت R تبعیت نماید ، آنگاه خواهیم داشت :

• کدهای حرفی R, N, V, T توصیف چگونگی  ورودی دور چرخشی و گشتآور به گیربکس

•  کد حرفی  R    نشان دهنده ورودی گیربکس از موتور الکتریکی و بصورت کوپل شده می باشد؛

• کد حرفی   N  نشان دهنده گیربکس با فلانج ورودی و بدون موتور الکتریکی می باشد؛

• کد حرفی  V   نشان دهنده گیربکس با فلانج ورودی کوپل شده با موتور الکتریکی مربوطه است که کل مجموعه بهمراه هم و بصورت های یکپارچه شده می باشد؛

• کد حرفی   T نشان دهنده گیربکس بدون موتور الکتریکی می باشد.

models-d8 models-d9 models-d10 models-d11

• کد سوم در کد گذاری گیربکس سری D ، بصورت عددی آورده می شود مثلا  عدد  ۴ در کد  DR4

• مقادیر عددی این کد بسته به نوع گیربکس انتخابی و بنا به محل استفاده آن تعیین می گردد؛

• مقدار عددی کد مورد بحث می تواند یکی از اعداد ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۶, ۷, ۸, ۹  را بخود اختصاص دهند.

•  بزرگی کد عددی مشروحه ، مشخص کننده بزرگی ابعاد و اندازه بدنه اصلی گیربکس می باشد.

•  در تصاویر مندرج در ذیل ، بصورت نمونه ای مقادیر اختلاف ابعادی کدهای D R 1 و D R 9  نشان داده میشود.

 models-d12

models-d13

• با توجه به مشحصات ابعاد فیزیکی گیربکس ها ، بررسی تفصیلی کد عددی سوم یعنی مشخصه مرتبط به کد ۴ در سیستم کد گذاری منتخب را ادامه می دهیم .

• در تصاویر مندرج در شکل ، مقادیر ابعاد و اندازه های ابعاد گیربکس آورده شده است :

models-d14

• کد بعدی، یعنی کد چهارم در سیستم کد گذاری گیربکس های سری D   هم بصورت کد عددی ذکر می شود ؛

• مقدار عددی این کد ، به شماره آخرین بازنگری در مدارک فنی شرکت یلماز در امور فنی و واحد طراحی و مهندسی در تولید گیربکس در اختیار اشاره می نماید.

• در سیستم کد گذاری منتخب ، عدد ۷  نشان دهنده تبعیت تمام مشخصات ابعادی و خصوصیات فیزیکی گیر بکس خریداری شده بر مبنای هفتمین سری مستندات آرشیو مدارک فنی شرکت یلماز می باشد.

• شایان ذکر است که اشاره به این شماره بویژه در مواردی که به سفارش قطعات یدکی اقدام می شود مهم و ضروری است.

• کد پنجم که در کد گذاری گیربکس های سری D که یک کد عددی است.

• این کدها می تواند یکی از ارقام  ۲, ۳, ۴, ۵, ۶ را بخود اختصاص دهند.

• مقدار این کدها مشخص کننده تعداد مراحل تبدیل و جهت گردش محورهای ورودی و خروجی در وضعت های چپ گرد، راست گرد است.

 models-d15 models-d16 models-d17

•  سری های ۳, ۵ چرحش در جهت :

• ورودی در جهت عقربه های ساعت خروجی در جهت عقربه ساعت

•  ورودی در جهت عقربه های ساعت و یا عکس عقربه های ساعت و بهمان ترتیب خروجی هم در جهت عقربه های ساعت و یا عکس عقربه های ساعت

• کاراکتر های ششم و هفتم در کد گذاری گیربکس ها ، بعد از یک کاراکتر ( . ) و بصورت دو کد عددی می آیند ؛

• اعداد یاد شده ممکن است به یکی از صورت های ۰۰, ۰۱, ۰۲, ۰۳, ۰S, 0E  باشند.

• عدد گذاری های مشروحه برای مشخص کردن وضعیت خروجی گیربکس بکار برده می شوند و نمونه های آن در ادامه آورده می شود:

models-d18 models-d19 models-d20 models-d21 models-d22 models-d23

• نمایش تصویری موقعیت و حالت وضعیت خروجی گیربکس با نشان دادن

• دو کاراکتر عددی ۰۰  برای گیربکس با خروجی شفت توخالی

• دو کاراکتر عددی ۰۱  برای گیربکس با خروجی شفت توپر

• دو کاراکتر عددی ۰۲  برای گیربکس با خروجی شفت توپر و محفظه فلانج دار

• دو کاراکتر عددی ۰۳  برای گیربکس با خروجی شفت توخالی فلانج دار

• دو کاراکتر عددی ۰S  برای گیربکس با خروجی شفت توخالی  و با میله جمع کننده

• دو کاراکتر عددی ۰E برای گیربکس با خروجی شفت توخالی  و با خروجی طویل شده نشان داده می شوند .

• کد های هشتم، نهم و دهم که در کد گذاری گیربکس ، بعد از یک کاراکتر ( – ) آورده میشوند ، تعیین کننده مشخصات ابعاد فیزیکی موتور الکتریکی استفاده شده بر روی مجموعه الکتروگیربکس می باشد.

• اگر الکتروگیربکسی ، بدون الکتروموتور نصبی یعنی در وضعیت (DN) سفارش و یا خریداری گردد آنگاه یک کد حرفی همراه  با دو کدد عددی (مثلا A 09 ) واقع در بین دو کاراکتر خط تیره که نشان دهنده مشحصه ابعاد فیزیکی موتور الکتریکی باید مورد استفاده واقع گردد.

•  مثلا خواهیم داشت :

D N 4 7 4 . 02     –    A09    –

• که به مفهوم گیربکس سری (D) بدون الکترو موتور (N) با سایز بدنه (۴)، بازنگر مدارک فنی نوبت (۷) ، جهت گردش شفت های ورودی و خروجی از تیپ گروه (۴)،  با خروجی شفت توپر و محفظه فلانج دار (۰۲)، دارای مشحصه ابعاد فیزیکی موتور الکتریکی (A09) می باشد.

models-d24 models-d25

• حال از روی کد  الکتروگیربکس که بصورت D N 4 7 4 . 02    –    A09    –   اعلام گردیده به کد A09 جدول مربوطه مراجعه می شود ؛

• مشخص میگردد که کد A09   ، به مشحصات الکتروموتور با  بدنه ۹۰  و وضعیت نصبی B5 اشاره می نماید.

•  کد یازدهم عددی در کد گذاری گیربکس ها که متعاقب کاراکتر ( /) بعد از مشخصات ابعاد فیزیکی موتور الکتریکی آورده میشود مشخص کننده تعداد قطب های الکتریکی (کلاف های سیم پیچی شده) بر روی مجموعه موتور الکتریکی می باشد.

•  این عدد از روی پلاک و یا حسب اعلام مشخصات موتور الکتریکی از سوی سازنده  قابل استخراج است.

models-d26

•  کد دوازدهم که در کد گذاری گیربکس بعد از کاراکتر ( – ) بصورت حرفی آورده می شود ، مشخص کننده  ترمز دار بودن و یا بدون ترمز دار بودن است؛

models-d27

• حسب سفارش انجام شده این کاراکتر ، می تواند حروف ذیل را بخود اختصاص دهد:

• حرف L  نمایشگر مجهز بودن گیربکس به ترمز با برق ۲۲۰V

• حرف P  نمایشگر مجهز بودن گیربکس به ترمز با برق ۲۴V

•  حرف S  نمایشگر بدون ترمز با برق ۲۲۰V

• حرف Z نمایشگر بدون ترمز با برق ۲۴V

•  کد های عددی سیزدهم و چهاردهم که در منتهی الیه کد گذاری گیربکس آورده می شوند ، نشان دهنده مقدار نیروی ترمزی قابل اعمال برای توقف و ایست کامل است؛

models-d28

•  این دوکاراکتر می توانند مقادیر مشحص شده ذیل را بخود اختصاص دهند:

•   کاراکتر های عددی ۰۱   برای قدرت ترمزی ده نیوتن ؛

•  کاراکتر های عددی ۰۲  برای قدرت ترمزی بیست نیوتن ؛

•  کاراکتر های عددی  ۰۴  برای قدرت ترمزی چهل نیوتن ؛

•  کاراکتر های عددی  ۰۵ برای قدرت ترمزی پنجاه نیوتن ؛

•  کاراکتر های عددی  ۱۰ برای قدرت ترمزی صد نیوتن ؛

•  کاراکتر های عددی  ۲۰ برای قدرت ترمزی دویست نیوتن ؛

•  کاراکتر های عددی  ۳۰ برای قدرت ترمزی سیصد نیوتن ؛

•  کاراکتر های عددی  ۴۰ برای قدرت ترمزی چهار صد نیوتن .

 

مجموعه ای را که ملاحظه فرمودید در واحد آموزش و تحقیق و توسعه ، موسسه صنعتی و کشاورزی آبیاران برای استفاده های همکاران مهندسی فروش موسسه تهیه و تدوین شده است. نکته نظرات شما بازدید کنندگان عزیز ، این واحد را در غنی سازی کمی و کیفی فعالیت های مشابه کمک و یاری خواهد رسانید. خواهشمند است نکته نظرات خود را مستقیما به آدرس info@abyaran.com با ذکر موضوع ” به گروه تحقیق و توسعه ” ارسال فرمائید. قبلا از همراهی های شما تشکر و قدردانی می شود.

 

۲ دیدگاه

  1. رامين |

    آیا الکتروموتورهای ضد آب در ایران تولید یا به فروش می رسد. با تشکر

    پاسخ

خب، شما چی فکر می‌کنید؟